• Janni Servais

    Mastercoach, underviser og foredragsholder

Der er et fundamentalt behov for at genskabe tilliden mellem forbruger og virksomhed – den går gennem service

Janni Servais

Om

Janni Servais er Mastercoach, underviser og foredragsholder og en af landets førende eksperter indenfor service og kunderelationer.

Hun har mange års erfaring med ledelse af af serviceafdelinger, blandt andet som chef for serviceafdelingen i Shell Norge og Danmark. Desuden er Janni Servais uddannet coach, enneagram- ekspert og en erfaren underviser.

Nærværet og den langvarige kunderelation er under pres. I digitaliseringen af service-afdelinger har man skabt en distance til kernekunden. Som følge af dette er loyalitet svindende og efterlader virksomheder med kunder, der konstant flytter sig i markedet efter pris. Der afsættes store budgetter til marketing og awareness-kampagner, men samme kunde forsvinder igen efter kort tid. Der er en fremmedgørelse mellem kunde og virksomhed, som skaber distance og mistillid.

For at bryde denne cirkel og skabe en positiv vækst og stabilt salg, kræver det en serviceafdeling, der evner at skabe en relation og nærvær med den enkelte kunde. Det er handler om at forstå personlighedstyper, at møde kunder med medmenneskelighed. For at kunne det, skal man kende sin egen personlighed og forstå, hvordan et nærvær etableres.

Det starter på ledelsesplan. Og det er her, man skal sætte ind.

Service handler både om værdier og et særligt mindset i organisationen, men i lige så høj grad kræver det en bevidsthed om vores forskellige personlighedstyper. En dybere forståelse af hvem vi er, og hvordan vi selv reagerer. Det er en forståelse, der kan udvikle mirakler i relationer. For det skaber i lige så høj grad en forståelse for, hvordan vi møder medarbejdere såvel som kunder. Som de mennesker vi er, og de mennesker, de er.

© Copyright - Janniservais.dk