Kundeservice er et vigtigt konkurrenceparameter.

Her er 5 punkter på områder, hvor I kan forbedre:

1. Laver i målinger på jeres service og giver de en indsigt i jeres serviceniveau?

Måler i på om jeres kunder er tilfredse, når de har været i kontakt med jer? Det er svært at forbedre, hvis man ikke ved hvor man skal sætte ind, det giver derfor god mening at spørge sine kunder.  

2. Hvis i måler følger I så op?

Hvis i allerede måler bruger I tid på at følge op på kundens feedback og til at forbedre de steder, hvor det ikke fungerer. Det giver troværdighed at ringe kunden op, når de har givet en feedback, det viser også at I har interesse for kunden.

3. Hvor hurtig svarer I på jeres henvendelser?

Mange undersøgelser viser, at det der kan frustrere kunderne mest, er når de ikke kan komme igennem til jer, eller at der er lange ventetider. Et godt mål er at besvare minimum 80 % af jeres kunders opkald på under 20 sekunder og besvare e-mails inden for 24 timer.

4. Lav en log over hvilke typer henvendelser i får flest af.
På den måde kan I hurtig danne et overblik over, hvor I jeres processer der er mulighed for forbedringer. Bliver I lagt ned af kald når I sender fakturaer ud, fordi kunderne ikke forstå dem, eller pga. fejl, så er der måske noget der skal rettes her.


5. Er medarbejderne ordentlig klædt på til at besvare kundernes henvendelser?

Har medarbejderne f.eks den produktinformation, de skal bruge, og kender de rammerne for deres beføjelser? Er der løbende træning, som forbedrer deres serviceniveau?

Bevidst Kundeservice

Tiden kalder på mere bevidsthed også i kundeservice. Hvad mener jeg så med det?

Vi har de sidste mange år digitaliseret og skabt automatiseret systemer. Om det er kommunen, dit forsikringsselskab, eller banken du skal i kontakt med, bliver du ofte mødt med en automatisk telefonsvarer, hvor du bliver bedt om at taste dig igennem en IVR menu for, at få løst dit problem, eller en automatisk chat, hvor du helst skal ramme de rigtige ordvalg for at få et svar.  Meget upersonlig service og det er ikke altid, at du får løst dit problem. Så kan du altid skrive en mail, men her bliver du også ofte mødt med en upersonlig standard skrivelse.

Jeg drømmer om at få hjertet tilbage i kundeservice

Vi føler os fremmedgjort, når vi bliver mødt af et digitalt standardsvar eller en telefon, der bliver ved med at viderestille os. Den følelse bliver fremover forbundet med jeres virksomheds produkt og omdømme.

For at bryde denne cirkel og skabe en positiv vækst og stabilt salg, kræver det en serviceafdeling, der evner at skabe en relation og et nærvær med den enkelte kunde. Det handler om at forstå personlighedstyper, at møde kunder med medmenneskelighed. For at kunne det, skal man kende sin egen personlighed og forstå, hvordan et nærvær etableres. Det starter på ledelsesplan.

Det handler om et særligt mindset i organisationen, men i lige så høj grad handler det om en bevidsthed om forskellige persontyper og deres motiv. Det skaber i høj grad en forståelse for, hvordan vi møder medarbejdere såvel som kunder. Det hele handler om relationer. Kunder handler ind på tillid og det skabes i en tillidsvækkende relation, hvor vi viser forståelse for hinanden og har hjertet med i det vi gør. Det starter hos dem der er ansigtet ud ad til i jeres virksomhed.

Jeg hjælper virksomheder og ledere i serviceafdelinger med at genskabe et tillidsfuldt nærvær med kunder.

Den langvarige kunderelation kan ses på bundlinjen.

Janni Servais

Ekspert & rådgiver i Salg & Service