Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et anerkendt udviklingsværktøj der både bruges til personlig udvikling, ledelse og samarbejde. Det et af de værktøjer, som har givet mig den største indsigt og bevidsthed om mig selv og min måde at være i verden på. Det har givet mig en større forståelse af mig selv, men også en større forståelse og indsigt i mine relationer.

Ennegrammet hjælper os til at forstå, hvorfor vi mennesker opfører os, som vi gør, både når vi er presset og når vi er i balance. Det er en form for landkort, som beskriver 9 typer menneskers måde at være i verden på. Via din type, kan du blive bevidst om egen situation, dine tanker/handlemønstre, passioner, fikseringer, særlige evner og potentiale.

Enneagrammet er en:

  • Beskrivelse af 9 kvaliteter eller kompetencer, som alle mennesker indeholder.
  • Værktøjskasse der hjælper dig til at navigere i virkeligheden.
  • Fortælling om men HVAD du gør samt HVORFOR, du gør det, som du gør.
  • Læring via selvindsigt, og derfor er det kun dig selv der kan fortælle dig hvilken type, du er.
  • Forståelse til både ADFÆRD og MOTIVER – det er motiverne for din adfærd, der afgør hvilken type, du relaterer dig til.
  • Metode der kan anvendes i en praktisk hverdag – det er i samspillet med andre, at du lærer at anvende Enneagrammet.
  • Neutralt og der er ikke typer eller kvaliteter/kompetencer, der er bedre end andre.