Kundeservice er et vigtigt konkurrenceparameter.

Her er 5 punkter på områder, hvor I kan forbedre:

1. Laver i målinger på jeres service og giver de en indsigt i jeres serviceniveau?

Måler i på om jeres kunder er tilfredse, når de har været i kontakt med jer? Det er svært at forbedre, hvis man ikke ved hvor man skal sætte ind, det giver derfor god mening at spørge sine kunder.  

2. Hvis i måler følger I så op?

Hvis i allerede måler bruger I tid på at følge op på kundens feedback og til at forbedre de steder, hvor det ikke fungerer. Det giver troværdighed at ringe kunden op, når de har givet en feedback, det viser også at I har interesse for kunden.

3. Hvor hurtig svarer I på jeres henvendelser?

Mange undersøgelser viser, at det der kan frustrere kunderne mest, er når de ikke kan komme igennem til jer, eller at der er lange ventetider. Et godt mål er at besvare minimum 80 % af jeres kunders opkald på under 20 sekunder og besvare e-mails inden for 24 timer.

4. Lav en log over hvilke typer henvendelser i får flest af.
På den måde kan I hurtig danne et overblik over, hvor I jeres processer der er mulighed for forbedringer. Bliver I lagt ned af kald når I sender fakturaer ud, fordi kunderne ikke forstå dem, eller pga. fejl, så er der måske noget der skal rettes her.


5. Er medarbejderne ordentlig klædt på til at besvare kundernes henvendelser?

Har medarbejderne f.eks den produktinformation, de skal bruge, og kender de rammerne for deres beføjelser? Er der løbende træning, som forbedrer deres serviceniveau?